Výpadok internetu – 29.5.2023

Vážení zákazníci, dovoľte nám informovať Vás o výpadkoch internetu, v priebehu dňa 29. 05. 2023, ktoré boli spôsobené na hlavnom prívode telekomunikačnej linky z Bratislavy od našeho dodávateľa na jeho zariadení. Za vzniknuté problémy sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za pochopenie. S pozdravom Váš Axalnet

Výpadok internetu

Ospravedlňujeme sa všetkým zákazníkom za výpadky internetovej konektivity v týchto dňoch, ktoré boli spôsobené poškodením nášho optického kábla firmou, ktorá vykonáva rozkopávkove práce v našom meste. Ďakujeme za pochopenie! Firma Axalnet s. r. o.