Spoločnosť Axalnet pôsobí predovšetkým ako poskytovaťeľ internetového pripojenia na regionálnom trhu od roku 2003 a v súčastnosti predstavuje stabilného partnera pre domácich a firemných zákazníkov.

Naše služby využíva v súčasnosti niekoľko tisíc bytových, domových a firemných zákazníkov z radov významných podnikov a inštitúcií z Topoľčian, Bošian, Partizánskeho a širokého okolia.

Vysokorýchlostné pripojenie do internetu realizujeme pomocou opticko-metalickej siete skapacitou do 20 Mbit/s , ktorú vhodne dopĺňa technológia mikrovlného spojenia, pokrývajúca väčšinu obcí regiónu.

K základnému produktu, internetovému pripojeniu, poskytujeme preto celý rad služieb, vrátane IP Televízie, našim zákazníkom za zvýhodnenú, atraktívnu cenu.

Prioritou firmy je predovšetkým cenová dostupnosť a kvalita našich služieb firemným aj domovým zákazníkom.

Na zabezpečenie kvality a dostupnosti používame a kvalitné aktívne a pasívne prvky renomovaných výrobcov, s dostatočnou rezervou kapacity s víziou rozširovania siete a zvyšovania rýchlosti a kapacity v budúcnosti.

Orientácia na zákazníka, rozširovanie dostupnosti, inovácia technológií a portfólia služieb pri udržaní a zvyšovaní kvality bez cenového navyšovania, je hlavným krédom spoločnosti Axalnet s r.o.