Postup

  1. Stiahnite si Teamviewer (podľa Vášho systému si sám vyberie)
  2. Spustite aplikáciu
  3. Nadiktujte ID technikovy ktorý sa pripojí na Váš počítač

Spoločnosť Axalnet, s.r.o. poskytuje technickú podporu ako spoplatnenú
službu v súlade s cenníkom spoločnosti Axalnet, s.r.o.

Servisné práce technika sú spolatnené vo výške 16,60 Eur / každá začatá
hodina práce technika.

Stiahnutie a spustenie aplikácie nie je spoplatnené.

Viac informácií nájdete na stránke teamviewer