Vážený zákazník/Vážená spoločnosť,
chceli by sme Vás informovať, že v priebehu celého MARCA 2022, bude prebiehať údržba optickej siete v dôsledku čoho može dochádzať ku kratším alebo dlhším výpadkom internetu a televízie (od 10 – 60 minút).

Za pochopenie Vám ďakujeme.
S pozdravom Axalnet

Vážený zákazník/Vážená spoločnosť,
chceli by sme Vás informovať, že k dátumu 31. 10. 2021 bude doposiaľ používaný účet v bankovom ústave

UniCredit Bank Slovakia, a. s. SK42 1111 0000 0013 3247 1188 zrušený, a preto chceme našich zákazníkov a obchodných partnerov požiadať o presmerovanie svojich platieb.
Trvalý príkaz, respektíve platby je nutné od 01. 11. 2021 realizovať na náš účet v bankovom ústave ČSOB, a. s.
SK42 7500 0000 0040 1113 0001.
Za pochopenie Vám ďakujeme.
S pozdravom