Vážení zákazníci,

 v záujme ochrany vášho zdravia aj zdravia našich zamestnancov sme prijali opatrenia, ktorými chceme prispieť k zamedzeniu šírenia ochorenia spôsobeného koronavírusom. S Vašou požiadavkou nemusíte chodiť do pobočky Axalnetu. Namiesto návštevy pobočky nás kontaktujte telefonicky. Využite Zákaznícku linku  038 / 5322 322 prípadne e-mail infolog@axalnet.sk.

 Ďakujeme za pochopenie.