Stiahnite si cenník našich produktov a služieb. Pre lepšiu orientáciu a pre bezproblémovú tlač vybraného cenníka, ponúkame Vám ho vo formátoch PDF a DOC. Alebo si prezrite cenník priamo na stránke, kliknutím na podstránku konkrétnej služby.

Internet pre obyvateľov

ico_pdf Cenník služieb Axalnet
ico_pdf Cenník služieb Axalnet BO
ico_pdf Cenník služieb Axalnet WI
ico_pdf Cenník služieb Axalnet Wireless
ico_pdf Cenník služieb Axalnet TV

Internet pre firmy

ico_pdfCenník služby Axalnet Profi Network – Internet pre firmy

Lokality dostupnosti služieb

Stiahnite si prehľad dostupnosti našich službieb v jednotlivých lokalitách miest a v obciach v širšom okolí Topoľčian. Pre lepšiu orientáciu a pre bezproblémovú tlač vybraného dokumentu, ponúkame Vám ho vo formátoch PDF a DOC.

ico_pdfLokality dostupnosti služieb