Virtuálna privátna sieť je privátna komunikačná sieť, ktorú môžu využívať spoločnosti, alebo organizácie komunikujúce prostredníctvom verejnej siete. Vo VPN sú dáta prenášané na verejnej infraštruktúre pomocou štandardných protokolov s vysokou bezpečnosťou.

VPN je realizovaná pripojením LAN siete do chrbticovej siete SWAN, ktorá je vybudovaná na platforme IP MPLS. Pomocou šifrovacích protokolov je možné dodatočne zvýšiť bezpečnosť, utajenie a verifikáciu odosielateľa a celistvosť prenášaných dát.

Komu sú služby určené

Všetkým spoločnostiam s viacerými pobočkami, ktoré potrebujú vzájomne komunikovať a zabezpečiť potrebnú kvalitu služby pre každý typ prevádzky.

Výhody služby VPN
 • Oddelenie prepojenia vytvoreného v rámci infraštruktúry SWAN od internetu
 • Garancia kvalitatívnych parametrov služby – Packet Loss, Round Trip Delay, Jitter
 • Zníženie nákladov na vnútrofiremné telefonovanie integráciou hlasovej a dátovej prevádzky do jednej až do 50%
 • Možnosť použiť existujúce pripojenie do dátovej siete SWAN na pripojenie do Internetu
 • Nepretržitý monitoring služby až po zákaznícke zariadenia
 • Okamžitá zmena parametrov služby
 • Vysoká efektivita z hľadiska pomeru cena/kvalita
 • Potrebný HW súčasťou služby
 • QoS
Voliteľné prístupové technológie (Last mile)
 • Bezdrôtový spoj technológie FWA 26 GHz a LTE 1,8 a 3,7 GHz
 • Bezdrôtový spoj Point-to-Point v licencovanom frekvenčnom pásme 13, 18, 23, 26 GHz
 • Bezdrôtový spoj vo voľnom pásme
 • Optické vlákno
 • Metalický digitálny telekomunikačný okru